9:00 - 17:00

ponedjeljak - petak

Čekaluša 21

71000 Sarajevo

+387 033-200-652

info@hbnekretnine.ba

Compare Listings

125.000 KM
125.000 KM

Prodaja, Stanovi

4 mjeseca ranije

215.000 KM

Prodaja, Stanovi

5 mjeseci ranije

215.000 KM

Prodaja, Stanovi

5 mjeseci ranije

140.000 KM

Prodaja, Stanovi

6 mjeseci ranije

140.000 KM

Prodaja, Stanovi

6 mjeseci ranije

249.000 KM
249.000 KM

Prodaja, Stanovi

6 mjeseci ranije

119.000 KM

Prodaja, Stanovi

7 mjeseci ranije

119.000 KM

Prodaja, Stanovi

7 mjeseci ranije

230.000 KM

Prodaja, Stanovi

8 mjeseci ranije

230.000 KM

Prodaja, Stanovi

8 mjeseci ranije

112.000 KM

Prodaja, Stanovi

8 mjeseci ranije

112.000 KM

Prodaja, Stanovi

8 mjeseci ranije

73.000 KM

Prodaja, Stanovi

8 mjeseci ranije

73.000 KM

Prodaja, Stanovi

8 mjeseci ranije

137.000 KM

Prodaja, Stanovi

9 mjeseci ranije

137.000 KM

Prodaja, Stanovi

9 mjeseci ranije